Shia.az SonUmidTv media
sitename

Ruzidən məhrum olmaq və yoxsulluq: Allahın Rəsulu  (s) buyurur: "Kimbədxərclik (israf) etsə, Allah  onu (ruzidən) məhrum  edər"İSRAFIN ZİYANI."Tənbih əl-xəvatir və nəzhə ən-nəvazir", c. 1. səh. 200.

Özünü tərbiyəyə maneçilik: Həzrə، Əli (ə) buyurur: "Vay olsun israfçıya! özünü islah etməkdən və əməlinin yerini doldurmaqdan nə qədər uzaqdır!"* ٠


"Ğürər əl-hikəm", səh. 359.

 


Duanın qəbul olunmaması: imam Sadiq (ə) buyurur: "Malını tələf edib, Allahdan ruzi istəyənin duası qəbul olunmaz".


"Əl-Kafi", c. 2, səh. 511.


Həzrət Peyğəmbər (s) bu  barədə buyurmuşdur: "Allah ümmətim içərisindən bəzi dəstələrin duasını qəbul etmir. Onlardan bir o insanlardır ki, Allah onlara çoxlu ruzi  verib, onlarsa hamısını paylayıb, sonra Allahdan ruzi istəyərək deyirlər: "Ilahi mənə ruzi ver". Allah-Taala belələrinə buyurur: "Sənə çoxlu və bol ruzi  verməmişdimmi? Nə üçün onlara  göstərdiyim kimi  davranmadın?nə  üçün israfdan çəkindirdiyim halda, israf etdin?"


 "Əl-Kafi", c. 5, səh. 67.


Ən yaxşı məsrəf: Əbu-Mixnəf Əzdi deyir: bir dəstə şiə Əmirülmömmininin yanma gəlib dedilər: "Ey Əmirülmöminin! Kaş bu bey،tülmala aid mallarıء götürəydin, başçıların və əyanların arasında bölüb, onları b؛izdən üstün tutaydın. o zaman işlər nizama düşər və sən Allahın sənə öyrətdiyi ən yaxşı şeylə, yəni ədalətli və bərabər bölgü ilə xalq arasına qayıdar dın". Həzrət buyurdu: "Vay olsun sizə! Rəhbəri olduğum kimsəyə zulm  sitəm edilməsinə yardımçı olmağımı əmr edirsiniz? Allaha and olsun, nə qədərki müxtəlif zəmanələrdə gecə gündüzə, səmadakı bir ulduz  (caziba qüvvəs ilə)başqa bir ulduza doğru gedir görmərəm bu işi heç vax belə bir iş tutmaram).Beytulmal mənim şəxsi malım olsaydıda müsəlmanlar arasında ٠bərabər bölərdim.,O Allahın malı olduğu (əlimin altında olanlar və möhtaclarondan bölgü ilə pay yedikləri) halda, bunu necə etməyə bilərəm?!(Birini başqasmdan necə üstün tuta bilərəmb Daha sonra imam əleyhissalam (beytülmalın ona düçməyən şəslərəverilmsinin törətdiyi törətdiyi fəsadlar haqda) buyurdu: "Agah olun ki, beytülmalın ona düşən şəxsdən qeyrisinə bağışlanması malılayiq olduğundan başqasına vermək verənin   dünyada (zahirdə) şənini ucaldar (alan kimsə ona xoş gəlmək iiçün boyun əyərək təvazökarlıq edər), axirətdə yerə vurar (əbədi əzab və çarəsizliyə səbəb olduğundan onu alçaldar). Camaat yanında xətir-hörmətli, Allah xar edər (çünki Allah yanında hörmətli şəxs Onun qanunları ilə oturub-durandır). Allahın öz verdiklərinin şükründən məhrum qıldığı və dostluğunu özündən qeyrisinə yönəltdiyi kimsələrdən başqa heç kəs öz malını hədərə sərf etməz, haqqı çatmayana verməz bir gün  ayaqqabısı sürüşsə (başına pis hadisə gəlsə), yardımlarına, yoldaşhqlarına möhtac qalsa.”onlardan pis yoldaş, çox başa qaxan dost olmaz. 


Əl-Kafi", c. 4, səh. 30


www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Yoxsulluq yaxşıdır, yoxsa pis?
Yoxsulluq yaxşıdır, yoxsa pis?
YATMAQDA ORTA HƏDDİ GÖZLƏMƏK
YATMAQDA ORTA HƏDDİ GÖZLƏMƏK
Əməlləri qəbul edilən 2 dəstə
Əməlləri qəbul edilən 2 dəstə
Məgər Allahdan qeyrisinə səcdə etmək olarmı?
Məgər Allahdan qeyrisinə səcdə etmək olarmı?
4 dəstənin duası qəbul olunmaz.
4 dəstənin duası qəbul olunmaz.
Duanın mütləq qəbul olunması
Duanın mütləq qəbul olunması
İmam Hüseynin (ə) hərəmini ziyarət etmək – Peyğəmbərlə (s) birlikdə yerinə yetirilən qəbul olunmuş həccə bərabərdir
İmam Hüseynin (ə) hərəmini ziyarət etmək – Peyğəmbərlə (s) birlikdə yerinə yetirilən qəbul olunmuş həccə bərabərdir
ALIŞ-VERİŞ zamani oxunan dua
ALIŞ-VERİŞ zamani oxunan dua
Kimlərin duası qəbul olur və kimlərin duası qəbul olunmur?
Kimlərin duası qəbul olur və kimlərin duası qəbul olunmur?
Ramazan ayında günahlar məhv edilər, atəşdən nicat verilər, behiştin qapıları açılar, şeytanlar əsir olar, dualar qəbul olunar
Ramazan ayında günahlar məhv edilər, atəşdən nicat verilər, behiştin qapıları açılar, şeytanlar əsir olar, dualar qəbul olunar
İnsanın Allaha yaxınlaşmaq mərhələləri
İnsanın Allaha yaxınlaşmaq mərhələləri
Müsəlmanın digər müsəlman üzərindəki 5 haqqı
Müsəlmanın digər müsəlman üzərindəki 5 haqqı
İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?
İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?
İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri
İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri
Beş şeyin müqabilində beş şey vardır.
Beş şeyin müqabilində beş şey vardır.
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
Peyğəmbərə (s) salavat göndərənə, Allah əzab verməz
Peyğəmbərə (s) salavat göndərənə, Allah əzab verməz
Bu ayda ən yaxşı əməl, özünü Allahın haram etdiklərindən çəkindirməkdir."
Bu ayda ən yaxşı əməl, özünü Allahın haram etdiklərindən çəkindirməkdir."
QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ DUA (2)
QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ DUA (2)
QAFİL ÜRƏK
QAFİL ÜRƏK
İmam Əlinin (ə) 1400 il əvvəl verdiyi ədalətli və obyektiv təhqiqat dərsi
İmam Əlinin (ə) 1400 il əvvəl verdiyi ədalətli və obyektiv təhqiqat dərsi
CAMAATIN HAQQI DUANIN QƏBUL OLUNMASINA MANE OLUR
CAMAATIN HAQQI DUANIN QƏBUL OLUNMASINA MANE OLUR
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
İSLAMDA DÜŞÜNMƏYİN ÖNƏMİ
İSLAMDA DÜŞÜNMƏYİN ÖNƏMİ
BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
Allahın iftixar etdiyi gənc
Allahın iftixar etdiyi gənc
Azmağin üç əlaməti var
Azmağin üç əlaməti var
Tövbə qapısı
Tövbə qapısı
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Cümə namazı haqqında 40 hədis
Cümə namazı haqqında 40 hədis
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))