Shia.az SonUmidTv media
sitename
  Yeyib-içməyin meyarıOrucu batil edən işlər 1
  75. Əgər oruc tutmuş şəxs bilərəkdən bir şey yesə və ya içsə, onun orucu batil olur: istər onun yediyi və ya içdiyi şey yeyilən və içilən adi bir şey olsun, istər kağız, parça və bu kimi yeyilməyən bir şey olsun, istərsə də az və ya çox olsun, məsələn, çox kiçik bir damla su içsin və ya çörəyin kiçik qırıntısını yesin.

  Yarışda iştirak etmək səbəbilə orucu yemək
  76. Futbol oyununda iştirak edən oyunçu çox aclıq və susuzluq çəkdiyinə görə orucunu yeyə bilərmi?
  Cavab:Sualda deyilənlər orucu iftar etmək üçün səbəb hesab olunmur.

  Susuzluq və aclıq səbəbilə orucu iftar etmək
  77. Əgər Ramazan ayında oruc tutan şəxs bir gün sahur yemək üçün oyana bilməsə və buna görə də qüruba qədər orucunu davam etdirə bilməsə, belə ki, gün əsnasında onun üçün bir hadisə baş versə və o da orucunu iftar etsə, bu şəxsə orucun kəffarəsi vacib olurmu?
  Cavab: Əgər bu şəxs orucunu o həddə qədər davam etdirsə ki, susuzluq və aclıq səbəbilə oruc onun üçün böyük əziyyətəçevrilsə və buna görə də orucunu iftar etsə, təkcə orucun qəzası ona vacib olur və kəffarə ona vacib olmur.

  Sübh azanından sonra sahur(1) yemək
  78. Əgər Ramazan ayında sahuryemək üçün oyansaq və yemək yesək, amma sonradan başa düşsək ki, yemək yediyimiz vaxt azan artıq verilmişdi, orucumuz qəbuldurmu, yoxsa həmin günün orucunun qəzasını tutmalıyıq?
  Cavab: Əgər sübh olub-olmadığını araşdırsalar və hələ sübh olmadığına yəqin edib yemək yesələr, amma sonradan yemək yedikləri vaxt sübh olduğunu başa düşsələr, oruc düzgündür və qəzası yoxdur.
 
 79. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda gündəlik işləri planlaşdırmaq üçün saatdan istifadə edilir və hündür binalara görə adətən şəhərlərdə fəcrin doğduğunu görmək mümkün deyildir, bir şəxs öz saatına etibar edərək saata baxır və saat dördü göstərdiyi üçün sahur yeyir. Sonradan məlum olur ki, saatın batareyası qurtarmışdır və əslində, o,sahur yediyi vaxt saat beşə on beş dəqiqə işləyirmiş. Bu şəxsin orucu düzgündürmü? Həmçinin əgər bir şəxs saatı səhv gördüyü üçün – saat beş olduğu halda dörd olaraq gördüyü üçün – sahur yeysə və sonradan səhvini başa düşsə,yəni fəcr doğduqdan sonra sahur yediyini başa düşsə, onun orucu düzgündürmü?
  Cavab:Hər iki halda əgər şəxs saata etibar edərək gecə olduğuna əmin olsa, amma sonradan bunun əksi məlum olsa, mübarək Ramazan ayında onun orucu düzgündür.

  80. Əgər bir şəxs yemək yediyi vaxt sübh olduğunu başa düşsə, nə etməlidir?
  Cavab: Ağzındakı tikəni çölə çıxarmalıdır. Əgər bilərəkdən tikəni udsa, orucu batildir.

  Oruc halında mədədən ağıza gələn maddələrin hökmü
  81. Bəzən insanın ağzı turş olur, yəni mədəsindən ağzınadadı turş olan maddələr gəlir. Əgər oruc tutmuş şəxsin ağzı turşlanarsa və o, bu maddəni səhvən və ya bilərəkdən udarsa, onun orucunun hökmü nədir?
  Cavab: Əgər bu maddə ağız boşluğuna gəldikdən sonra oruc tutmuş şəxs onu bilərəkdən və ixtiyarı olaraq udsa, orucu batildir. Amma əgər səhvən udsa, orucu batil olmur.

  Baş və sinədən gələn bəlğəmioruc halında udmaq
  82. Zökəm xəstəliyinə tutulduğum üçün başımdan və boğazımdan ağzıma gələn bəlğəmi çölə tüpürmək əvəzinə uddum. Görəsən, mənim orucum düzgündürmü, yoxsa düzgün deyildir? Mübarək Ramazan ayının bəzi günlərində qohumlardan birinin evində qonaq qalmışdım. Bir tərəfdən zökəm xəstəliyinə tutulduğum, digər tərəfdən də xəcalət çəkdiyim üçün vacib qüsl əvəzinə torpaqla təyəmmüm etdim və zöhrə qədər qüsl etmədim. Bu iş bir neçə gün təkrarlandı. Həmin günlərdə mənim orucum düzgündürmü?
  Cavab: Baş və sinədən gələn bəlğəmi udmaq oruca xələl gətirmir. Amma əgər bəlğəm ağız boşluğuna gələrsə, ehtiyat-vacibə görə onu udmaqdan çəkinmək lazımdır. Oruc tutmaq istədiyiniz gün fəcr doğmamışdan qabaq cənabət qüslünü yerinə yetirməməyiniz və qüsl əvəzinə təyəmmüm etməyinizə gəlincə, əgər bu işinizin şəri üzrü olsa, yaxud vaxtın darlığına görə təyəmmüm etsəniz, orucun batil olmasına səbəb olmur və təyəmmüm ilə sizin tutduğunuz oruc düzgündür. Əks təqdirdə, həmin günlərdə sizin tutduğunuz oruc batildir.

  Dişlərin arasında qalan yemək qırıntısını udmaq
  83. Ramazan ayında oruc tutduğum bir gün dişlərimi fırçalamamışdım. Dişlərimin arasında qalan yemək qırıntılarını bilərəkdən udmasam da, bunlar öz-özünə boğazıma getdi. Həmin günün orucunun qəzasını tutmaq mənə vacib olurmu? 
  Cavab: Əgər dişlərinizin arasında yemək qırıntılarının qaldığına və ya bunların boğazınıza getdiyinə yəqinliyiniz yoxdursa, bu yemək qırıntılarının boğazınıza getməsi də bilərəkdən və ixtiyari olmayıbdırsa, orucun qəzasını tutmaq sizə vacib deyildir.

  Dişlərin arasını təmizləmək
  84. Əgər bir şəxs sabahısı gün oruc tutmaq niyyətindədirsə, yemək yedikdən sonra dişlərinin arasını təmizləməsinin hökmü nədir?
  Cavab: Oruc tutmaq niyyətində olan şəxsin yemək yedikdən sonra dişlərinin arasını təmizləməsi vacib deyildir.Hətta əgər o,ehtimal versə ki, dişlərinin arasını təmizləməməkdişlərin arasında qalan yemək qırıntılarının boğazına gedəcəyinə bais olacaqdır,yenə də dişlərinin arasını təmizləməsi vacib deyildir. Bu təqdirdə, əgər dişlərin arasında qalan yemək qırıntıları səhvən boğazına gedərsə, onun orucu batil olmur. Amma əgər onun yəqinliyi olsa ki, dişlərinin arasını təmizləməmək dişlərin arasında qalan yemək qırıntılarının boğazına getməsinə bais olacaqdır, dişlərinin arasını təmizləməsi vacibdir. Bu təqdirdə, əgər o, dişlərinin arasını təmizləməzsə və yemək qırıntıları boğazına getsə (ehtiyat-vacibə görə) orucu batil olur.
  
Dişləri diş məcunu ilə fırçalamaq
  85. Oruc halında diş məcunu ilə dişləri fırçalamağın maneəsi varmı?
  Cavab: Maneəsi yoxdur. Amma diş məcunu və su ilə qarışmış ağız suyununboğaza getməsinin qarşısı alınmalıdır.

  Diş sapından istifadə etmək
  86. Oruc halında diş sapından istifadə etməyin hökmü nədir? Çünki diş sapının tərkibində florayd və nanə ekstraktı vardır.
  Cavab: Əgər oruc tutmuş şəxs ağız suyunu udmazsa, maneəsi yoxdur.
 
 Saqqız çeynəmək və buxur(2) sormaq
  87. Oruc tutmuş şəxsin saqqız çeynəməsi və buxur sormasının hökmü nədir?
  Cavab: Əgər (saqqız çeynədikdə) boğazına heç nə getməzsə, maneəsi yoxdur. Amma buxur sormaq orucu batil edir.

  Başqa bir şəxsin israrı ilə orucu iftar etmək
  88. Əgər mən oruc tutsam və anam məni yeyib-içməyə vadar etsə, orucum batil olurmu?
  Cavab: Yeyib-içmək orucu batil edir, baxmayaraq ki, bunu bir başqasının istəyi və israrı ilə etmisən.
 
 Məcburiyyət altında orucu batil edən işləri yerinə yetirmək
  89. Əgər oruc tutmuş şəxsin ağzına zorla bir şey qoysalar və ya onun başını zorla suya salsalar, orucu batil olurmu? Əgər oruc tutmuş şəxsi orucunu batil etməyə vadar etsələr – məsələn, ona desələr ki, əgər orucunu iftar etməsən, özünə və ya malına ziyan yetirəcəyik, o da ziyanı dəf etməkdən ötrü yemək yesə – orucu düzgündürmü?
  Cavab: Əgər oruc tutmuş şəxsin boğazından qeyri-ixtiyari olaraq bir şey keçsə və ya başı zorla suya salınsa, orucu batil olmur. Amma əgər başqası tərəfindən məcbur edildiyinə görə onun özü orucu batil edən bir işi yerinə yetirsə, orucu batil olur.
  
Orucu batil edən işi səhvən yerinə yetirmək
  90. Əgər bir şəxs oruc tutduğunu unudub bir şey yesə, oruc tutduğunu ona xatırlatmaq vacibdirmi?
  Cavab: Xeyr, oruc tutduğunu ona xatırlatmaq vacib deyildir.

  Oruc tutmuş pilot və stüardessanın su içməsinə zərurət yaranması
  91. Təyyarə yüksək hündürlükdə uçduğuna,uzun məsafə qət etdiyinə və uçuş təxminən iki saat yarım-üç saat davam etdiyinə görə pilot və stüardessa öz normal vəziyyətlərini saxlamaqdan ötrü hər iyirmi dəqiqədən bir su içməlidirlər. Belə olduğu təqdirdə, mübarək Ramazan ayında orucun qəzası və kəffarəsi onlara vacib olurmu?
  Cavab:Əgər orucun onlara zərəri olarsa, su içərək iftar etmələrinə icazə verilir. Sonradan orucun qəzasını tutmalıdırlar, amma kəffarə onlara vacib olmur.
 
 Oruc halında su ilə ağızı yaxalamaq
  92. Əgər oruc tutmuş şəxs susuzluğunu aradan aparmaqdan ötrü ağzını su ilə yaxalayıb, sonra suyu çölə töksə, belə ki, suyun bir damlası belə boğazından keçməsə, bunun hökmü nədir?
  Cavab: Sualda deyilənlərə əsasən, bunun maneəsi yoxdur.
 
 93. Ramazan ayında oruc tutmuş şəxs ağzını su ilə yaxaladıqdan sonra – istər dəstəmaz üçün, istərsə də başqa məqsədlə – ağzının suyunu üç dəfə çölə tüpürməsi vacibdirmi?
  Cavab: Belə bir iş vacib deyildir. Vacib olan, suyu ağızdan xaric etməkdir. Əgər  suyun ağzından xaric olduğuna yəqinliyi olsa, başqa bir iş ona vacib olmur.

  94. Oruc tutmuş şəxsin ağzını yaxalamasının hökmü nədir?
  Cavab: Əgər ağzını yaxalayarkən su boğazından keçərsə, orucu batil olur.
  
Oruc halında dili ağızdan çıxarmaq
  95. Ağız suyunu ağızdan çıxarmaq və yenidən ağıza qaytarıb udmaq orucu batil edir. Dili çölə çıxarmaq da eyni hökmü daşıyırmı? Əgər bir şəxs hansısa bir səbəbə görə dilini çölə çıxararsa, orucunun batil olmasına bais olurmu?
  Cavab: Sırf bu iş orucun düzgünlüyünə xələl gətirmir.

  Oruc halında ağıza şəkər tozunun daxil olduğunu hiss etmək
  96. Əgər Ramazan ayında qənd və şəkər tozu fabrikinə getdikdə ağzımıza şəkər tozu daxil olduğunu hiss etsək, orucumuz batildirmi?
  Cavab: Ağıza şəkər tozunun daxil olmasını hiss etmək, hətta ağıza şəkər tozu daxil olsa belə onu udmamaq, orucun düzgünlüyünə xələl gətirmir.


(1) Obaşdanlıq – sübh azanından qabaq yemək
(2) Yandırıldıqda ətir saçan qətran
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Orucun vacib olma şərtləri
Orucun vacib olma şərtləri
Zərər qorxusu olduğu bir halda hamilə qadının və süd
Zərər qorxusu olduğu bir halda hamilə qadının və süd
Xəstənin Ramazan ayının gündüzündə sağalması
Xəstənin Ramazan ayının gündüzündə sağalması
İş səfərinin hökmləri (Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei)
İş səfərinin hökmləri (Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei)
Yeni istiftaatlar( Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei)
Yeni istiftaatlar( Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei)
Oruc tutmaq nə üçün lazımdır? Orucun 5 hikməti
Oruc tutmaq nə üçün lazımdır? Orucun 5 hikməti
Yeni istiftaat Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei
Yeni istiftaat Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei
Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei ünvanlanan yeni suallar (Yanvar, 2019)
Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei ünvanlanan yeni suallar (Yanvar, 2019)
Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei Yeni istiftaatlar
Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Xamenei Yeni istiftaatlar
Seyid Əli Hüseyni Xameneyi dəftərinə Yeni istiftaat olunmuş suallar . (Jun, 2018)
Seyid Əli Hüseyni Xameneyi dəftərinə Yeni istiftaat olunmuş suallar . (Jun, 2018)
Oruc tutmaq – ancaq ac və susuz qalmaq deyildir. Bədənin bütün əzaları da, zehin də oruc olmalıdır
Oruc tutmaq – ancaq ac və susuz qalmaq deyildir. Bədənin bütün əzaları da, zehin də oruc olmalıdır
Qeyri-mötəbər həkimin qadağası mötəbər sayılırmı
Qeyri-mötəbər həkimin qadağası mötəbər sayılırmı
Zərər qorxusu ilə hamilə və südverən qadının orucu
Zərər qorxusu ilə hamilə və südverən qadının orucu
Orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah ona əməl etməyə təkid edir?
Orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah ona əməl etməyə təkid edir?
Uşağı yeni dünyaya gəlmiş ana ramazan ayında oruc tutmaya bilərmi?
Uşağı yeni dünyaya gəlmiş ana ramazan ayında oruc tutmaya bilərmi?
Dəstəmaz və qüsül əvəzinə təyəmmümün vacib olduğu hallar
Dəstəmaz və qüsül əvəzinə təyəmmümün vacib olduğu hallar
Hansı hallarda təyəmmüm edilir:
Hansı hallarda təyəmmüm edilir:
Şəvval ayının altı gününün orucu
Şəvval ayının altı gününün orucu
Əgər oruc tutmuş şəxsin ağzından qan gəlsə, orucu batil olurmu?
Əgər oruc tutmuş şəxsin ağzından qan gəlsə, orucu batil olurmu?
Şəri vəzifə yaşının başlanğıcında oruc tutmağa bədənin qüvvəsinin
Şəri vəzifə yaşının başlanğıcında oruc tutmağa bədənin qüvvəsinin
Şəri məsələni bilməmək səbəbilə orucu batil etmək
Şəri məsələni bilməmək səbəbilə orucu batil etmək
“Şəkk günü”ndə niyyət etmək
“Şəkk günü”ndə niyyət etmək
Bu axşam  26 aprel məğrib azanı zamanı(gün batdıqdan sonra) hicri-qəməri tarixi ilə mübarək Rəcəb ayının 29-u - Rəcəbin son günü daxil olur daxil olur.
Bu axşam 26 aprel məğrib azanı zamanı(gün batdıqdan sonra) hicri-qəməri tarixi ilə mübarək Rəcəb ayının 29-u - Rəcəbin son günü daxil olur daxil olur.
Fitrə zəkatının vacib olma şərtləri
Fitrə zəkatının vacib olma şərtləri
Orucun kəffarəsinin hökmləri
Orucun kəffarəsinin hökmləri
Oruc tutmağın 42 faydası
Oruc tutmağın 42 faydası
Oruc tuta bilməyən şəxslər
Oruc tuta bilməyən şəxslər
Müsafir şəxsin orucunun hökmləri
Müsafir şəxsin orucunun hökmləri
Orucun vacib olması
Orucun vacib olması
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?
Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?
Oruc tutan şəxsə məkruh olan işlər
Oruc tutan şəxsə məkruh olan işlər
Nəfsin saflaşdırılmasında orucun rolu
Nəfsin saflaşdırılmasında orucun rolu
Əyyamul-biz gecəsinin əmələri
Əyyamul-biz gecəsinin əmələri
Xəstəlik üzündən və səfərə çıxdığıma görə tutmadığım orucların qəzasını nə zaman tutmalıyam və gecikdirdiyimə görə hansı şərtlər daxilində kəffarə verməliyəm ?
Xəstəlik üzündən və səfərə çıxdığıma görə tutmadığım orucların qəzasını nə zaman tutmalıyam və gecikdirdiyimə görə hansı şərtlər daxilində kəffarə verməliyəm ?
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))