Shia.az SonUmidTv media
Müəllif
Vusal
04
sen
4-09-2019, 23:41
Müəllif
Vusal
04
sen
4-09-2019, 23:37
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi?
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi? Qısa cavab: Qurani-kərimin ayələrinə nəzər salmaqla aydın olur ki, keçmiş peyğəmbərlərin canişinləri də mütəal Allah tərəfindən təyin olunub. Məsələn, "Ənbiya” surəsinin 70-ci ayəsində deyilir ki,"Və onları insanlara imamlar –
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi?
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:49
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən “imamun-mubin” sözünün mənası nədir?
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən "imamun-mubin” sözünün mənası nədir? Qısa cavab: Bu ayənin müxtəlif təfsirləri var. Təfsirçilərin əksəriyyəti "imamun mubin” sözünü bütün əməllərin, məxluqların və dünya hadislərinin qeyd olunduğu "lövhi-məhfuz” mənasında təfsir etmişlər.
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən “imamun-mubin” sözünün mənası nədir?
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:47
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı Qısa cavab: Cavabda Şəqqul-qəmər (ayın yarılması, parçalanması), Peyğəmbərin (s) meracı, mübahilə, həmçinin Qurani-Kərimdə bəhs edilən "aşkar dəlillər” kimi möcüzələrdən söhbət gedir.
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:45
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən "müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Müəllif
Vusal
25
iy
25-07-2019, 14:02
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:05
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:01
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:00
Quran baxımından ağlın fəaliyyət və funksiyaları hansılardır?
Quran baxımından ağlın fəaliyyət və funksiyaları hansılardır? Qısa cavab: Quranın bəyanına əsasən, ağlın fəaliyyət və funksiyası bunlardan ibarətdir: 1- Zikir: unutqanlığın antonimi kimi; 2- Fikir: düşünmək və ağılın fəaliyyəti; 3- Fiqh: dərk və dəlil əsasında elm əldə etmək; 4- Şüur: elm, bilgi və
Quran baxımından ağlın fəaliyyət və funksiyaları hansılardır?
Müəllif
Vusal
04
iy
4-07-2019, 11:14
“Mələkut” sözünün mənası nədir?
"Mələkut” sözünün mənası nədir? Qısa cavab: Mələkut sözünün mənası hakimiyyət, malikiyyət, izzət, səltənət, məmləkət və bir də əzəmətli hökumətdir.
“Mələkut” sözünün mənası nədir?
Müəllif
Vusal
04
iy
4-07-2019, 10:37
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti barədə
sual : Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti necə qeyd edilib? Qısa cavab: Allah-taala "Bəqərə” surəsində ilahi ayələrin nazilolma səbəbi kimi dərin düşüncə, ağıl və təfəkkürü göstərir. Bir sıra Quran ayəsi məzəmmətedici tərzdə, ağıl və düşüncədən faydalanmadıqları üçün insanları hesaba
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti barədə
Müəllif
Vusal
25
in
25-06-2019, 18:10
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
sual : Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi? Qısa cavab: "Ənam” surəsinin 75-ci ayəsində həzrət İbrahimin (ə) səma və yer mələkutunu (səltənətini) müşahidəsindən söz açır, hansı ki yalnız mükaşifə və şühud ilə mümkündür. "Tövbə” surəsinin 105-ci ayəsi bu həqiqəti bəyan
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Müəllif
Vusal
25
in
25-06-2019, 18:08
Quranın fitrət və vicdanı bilik qaynağı kimi tanıtdırması
Quranın fitrət və vicdanı bilik qaynağı kimi tanıtdırması sual : Görəsən, Qurani-kərim fitrət və vicdanı bilik (qazanma) qaynağı kimi təqdim edirmi? Qısa cavab: Allah-taala "Şəms” surəsində insan nəfsinə xeyir və şərin ilham olunmasından xəbər verir, eyni halda əxlaqi vicdanın ilhamverici
Quranın fitrət və vicdanı bilik qaynağı kimi tanıtdırması
Müəllif
Vusal
25
in
25-06-2019, 18:06
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 38