Shia.az SonUmidTv media
» » QURAN BAXIMINDAN KEÇMİŞ NƏSİLLƏRİN ƏHVALATLARINI OXUMAĞIN FAYDASI
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename
QURAN BAXIMINDAN KEÇMİŞ NƏSİLLƏRİN ƏHVALATLARINI OXUMAĞIN FAYDASI 

sual :
Quran baxımından keçmişdəkilərin sərgüzəştlərini mütaliə etməyin nə kimi səmərəsi var?
Qısa cavab:
"Yusif” surəsi keçmişdəkilərin sərgüzəştlərini təqib etməyin düşüncə sahiblərinin ibrətinə səbəb bildiyi halda, "Əraf” surəsi onu camaatın bilik və düşüncəsinə təkanverici amil sayır.
"Naziat” surəsində də Fironun əzabı allahpərəstlər üçün bir ibrət göstərilir. "Həcc”, "Muhəmməd (s)”, "Ali-İmran” və "Ənkəbut” surələrində isə yer üzündə seyrə istinad edilərək, onu qəlb və ağlın oyanış səbəbi, peyğəmbərləri təkzib edənlərin aqibətindən xəbərdar olmaq və s. amili hesab edilib.
"Bəqərə”, "Fəcr” və "Fil” surəsində də tarixin və onda baş verən sərgüzəştlərin qəlbi müşahidəsinə istinad edilib.

Ətraflı cavab:
"Onların əsərlərini (yadigar və nişanə) təqib etmək, sərgüzəşt və talelərinə diqqət ağıl və düşüncə sahibləri üçün bir ibrət səbəbidir”.
Onlar bu yolla bədbəxtlik və xoşbəxtlik amillərini öyrənə, qurtuluş və fəlakət yolunu bir-birindən ayıra bilərlər.
"Əraf” surəsində Allahın Rəsuluna (s) xitab edərək buyurur:
"Onların təfəkkürünü diriltmək və onları düşünməyə sövq etmək üçün keçmiş tayfaları və sərgüzəştlərini say!”.
Və bu özü keçmiş xalqların düzgün tarixini dilə gətirmənin fikir oyanışına və mərifət qaynağına səbəb olduğunu göstərir.
"Hud” surəsində keçmiş xalqlardan bir qisminin, o cümlədən Nuh (ə), Şüeyb (ə), Lut (ə), Firon qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının başına gələnləri bəyan etdikdən sonra buyurur:
"Bu, sənə bildirdiyimiz, şəhər və abadlıqların xəbərləridir, hansı ki bəzilərinin hələ də izi qalır,  bəziləri məhv olub aradan getmişdir. Biz onlara zülüm etmədik, bəlkə onlar özləri-özlərinə zülüm etdilər”.
Sonda əlavə edir: "Həqiqətən bunlarda axirət əzabından qorxanlar üçün nişanələr vardır”.
"Yusif” surəsində dinləyiciləri hazırlamaq üçün surənin əvvəlində buyurur:
"Biz ən yaxşı əhvalat və sərgüzəştləri səmavi vəhy olan Quranda sənə bəyan edirik, bununla əvvəllər bilmədiyin həqiqətlərdən xəbərdar olur və bu yolla daha çox mərifət əldə edirsən”.
Bu dörd ayədə keçmiş hadisə və xəbərlərin təqibi, araşdırılması və təhlili mənasında olan "qissə” və ya "qisəs” mövzusuna bir bilik vasitəsi kimi istinad edilib.
"Naziat” surəsində Fironun ağrılı əzabına işarə etdikdən sonra buyurur:
"Allah onu axirət və dünya əzabı ilə cəzalandırdı və bu macərada Allahdan qorxan və sayğı sahibləri üçün bir ibrət var”.
Bu ayədə, müşahidəsi mümkün olmayan həqiqətləri müşahidə halına gətirib oradan keçirmək mənasını verən "ibrət” sözü dayaq nöqtəsi seçilib.  
"Həcc”, "Ali-İmran” və "Ənkəbut” surələrində "yer üzündə seyr” məsələsinə istinad edilib. Bir ayədə buyurur:
"Əgər onlar yer üzündə gəzib keçmişdəkilərin izlərini (nişanələri) müşahidə etsəydilər, qəlb və ağılları oyanar, haqqı dərk etmək üçün eşidən qulaq qazanardılar”.
Digər ayədə kafirləri yer üzündə gəzib ilahi əzaba düçar olan xalqların aqibətini öz gözləri ilə görmədiklərindən və belə bir şeyin onları da gözlədiklərini bilmədiklərindən dolayı məzəmmər edir.
Başqa yerdə bütün insanlara, yaxud bütün müsəlmanlara müraciət edərək buyurur:
"Sizdən öncə də ənənələr olmuş, xalqlar müxtəlif rəftar və əməllərlə iş başına gəlmişlər. Onların əsərlərini (iz və nişanələrini) dünyanın müxtəlif hissələrində görün və bilin ki, Allah elçilərinin dəvətini təkzib edənlərin aqibəti necə olur?!”
Başqa bir yerdə də yaradılışın əvvəlini araşdırmaq və onunla məad məsələsini anlamaq üçün insanları yer üzündə gəzib-dolaşmağa çağırır. "Bəqərə”, "Fəcr” və "Fil” surələrində müşahidə və "görmək” məsələsinə istinad edir, əlbəttə zahiri gözlə deyil, qəlb gözü ilə.
Hər üç ayədə zahirdə müraciət Peyğəmbərin (s) şəxsinə olsa da, həqiqətdə məqsəd bütün möminlər, dahası bütün bəşərdir. Ayədə sual formasında həzrətə buyurur:
"Bu şəxsin (Nəmrud), səltənət qürurunun təsirindən Allah barəsində İbrahimlə (ə) müharibəyə qalxanın tarixini və aqibətinin necə olduğunu görmədinmi?”.
Nəmrud təkəbbürlü, məğrur və üsyankar biri idi.
Bəzən də buyurur:
"Allahın Ad qövmünə və abad şəhərlərinə nə etdiyini görmədinmi?”.
"Əshabi-filin başına gələnləri görmədinmi? Onlar Kəbə evini yıxmaq üçün əzəmətli və saysız qoşunla Yəməndən yola düşmüşdülər və Allah-taalanın o əzəmətli, həm də güclü qoşunu zəif, bir şey olmayan quşlar tərəfindən atılan daşlarla necə məhv etdiyini görmədinmi?”
Sözsüz ki, nə Peyğəmbər (s), nə də müsəlmanlar İbrahimi (ə), Nəmrudu və düşmənləri gözlə görməmişdilər. Eləcə də, Ad qövmünü və abad şəhərlərini. Məşhur hədisə əsasən, Peyğəmbər (s) özü "fil əhvalatı” baş verən ildə düny
 
Qeydlər:
1-Yuxarıdakı ibarələr Sərmədin məşhur şeirinə işarədir.
Misirə getdik və qədim izləri gördük,
Dastandan eşitdiklərimi gözü ilə gördük.
Tarixdən "elədir-belədir” çox oxuduqlarımı,
Nəsibim belə gətirdi, olduğu tək gördüm.
Gələcəyin keçmişdən qoynunda gizlətdiklərini,
Səndən gizli olmayan bəsərinlə əyani gördüm.
Sən taxt gördün, mənsə taxtın qara baxtın,
Sən zahiri naxış, mənsə gücsüz "naxış” gördüm!
Sən tac gördün, mən tarac olan taxt,
Sən fil dişi gördün, mən bir ovuc sümük gördüm
Sən göz gördün, mənsə həris açıq gözləri
Hələ də əbədi mülk tamahında olan gördüm.
2-Ayətullah Nasir Məkarim Şirazinin "Quranın mesajı” kitabından iqtibas edilib. ("Darul-kutubil-İslamiyyə, Tehran, doqquzuncu nəşr, 2007). c. 1, səh. 165.

 Allah-taala "Yusif” surəsində keçmiş tayfalardan bir dəstəsinin acılı taleyinə işarə etdikdən sonra buyurur:

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Hər zaman şükür etməli...
Hər zaman şükür etməli...
MƏHƏBBƏT VƏ MƏRHƏMƏT
MƏHƏBBƏT VƏ MƏRHƏMƏT
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Əxlaq alimləri zikir üçün hansı mərhələ və dərəcələr bəyan edirlər?
Əxlaq alimləri zikir üçün hansı mərhələ və dərəcələr bəyan edirlər?
Quran baxımından ağlın fəaliyyət və funksiyaları hansılardır?
Quran baxımından ağlın fəaliyyət və funksiyaları hansılardır?
“Mələkut” sözünün mənası nədir?
“Mələkut” sözünün mənası nədir?
Bərzəx aləminin varlığını necə sübut etmək olar?
Bərzəx aləminin varlığını necə sübut etmək olar?
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti barədə
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti barədə
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Quranın fitrət və vicdanı bilik qaynağı kimi tanıtdırması
Quranın fitrət və vicdanı bilik qaynağı kimi tanıtdırması
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti necə qeyd edilib?
Quranda təfəkkür və dərin düşüncənin əhəmiyyəti necə qeyd edilib?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
Yuxunun reallıqla, gələcək hadisələrlə bir rabitəsi varmı?
Yuxunun reallıqla, gələcək hadisələrlə bir rabitəsi varmı?
Quran ayələri və hədislərdə tövbənin nə kimi fayda və bərəkətləri qeyd edilib?
Quran ayələri və hədislərdə tövbənin nə kimi fayda və bərəkətləri qeyd edilib?
QƏDR GECƏSİ QURANIN NAZİL OLDUĞU GECƏDİR
QƏDR GECƏSİ QURANIN NAZİL OLDUĞU GECƏDİR
Namazda salamın cavabının alınmasının hikməti
Namazda salamın cavabının alınmasının hikməti
Qəflət, yaxud ilk bəla
Qəflət, yaxud ilk bəla
İman nəyə aiddir?
İman nəyə aiddir?
Ruhların Zərr aləmində “bəli” deməsi və Nəhl surəsinin 78-ci ayəsi
Ruhların Zərr aləmində “bəli” deməsi və Nəhl surəsinin 78-ci ayəsi
Allahı gözlə görmək olarmı?
Allahı gözlə görmək olarmı?
Nəml surəsində “Dabbətul-ərz”dən məqsəd nədir?
Nəml surəsində “Dabbətul-ərz”dən məqsəd nədir?
Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?
Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?
"Yasin" surəsində olan 10 bərəkət.
"Yasin" surəsində olan 10 bərəkət.
Əshabi - Əykə kimlərdir?
Əshabi - Əykə kimlərdir?
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
Ayələrin mənasını bilmədən Quran oxumağın faydası varmı?
Ayələrin mənasını bilmədən Quran oxumağın faydası varmı?
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Quran və “mükaşifə və intuisiya”nın bir bilik qaynağı kimi etibarlılığı
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
AXİRƏT DÜNYADAN ÜSTÜNDÜR
AXİRƏT DÜNYADAN ÜSTÜNDÜR
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Quran-Kərim və tarix
Quran-Kərim və tarix
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))