Shia.az SonUmidTv media
» » Yaradılışın təkamülü barədə Qurani-Kərimdə dəqiq işarələr var
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename

 

Quranda yaradılışın təkamül nəzəriyyəsinə işarə edən ayələr vardır ki, onların bəzisi ilə tanış olaq. Yaradılışın təkamülü barədə Qurani-Kərimdə dəqiq işarələr var

Bəzi ayələr hər bir şeyin sudan yarandığına işarə edir. "Məgər kafirlər (qəlb gözü) ilə görmədilər ki, göylər və yer (göydəki planetlər və Yer kürəsi) bir-birinə birləşik idilər və Biz onları parçalayaraq bir-birindən ayırdıq (və sonsuz planetlər yaratdıq)? [Yaxud: Göydəki planetlərin hər biri və yer bağlı və donmuş vəziyyətdə idilər və onları çaylar, mədənlər, ağaclar və bitkilər vasitəsi ilə yardıq və istifadəyə yararlı etdik]. Biz hər bir canlı varlığı sudan yaratdıq. Yenə də iman gətirmirlər?!”. ("Ənbiya” 30).

 

Ustad Meşkini bu ayə ilə bağlı buyurur: "Bu ayə bütün canlıların yaradılışına, o cümlədən: bitkilərin, heyvanların, insanların sudan yaranmasına işarə edir”.

 

Seyyid Qütb həyatın sudan yaranmasını vurğulayır və bugünkü elmin isbat etdiyi həqiqəti dilə gətirir ki, heyvan nəsli sudan yaranmışdır, yəni dəniz və okean canlılarından. "Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onların bəzisi (ilan, balıq və digər sürünənlər) qarnı üstə sürünür, bəzisi (insan və quşlar kimiləri) iki ayağı üstə yeriyir və bəzisi dörd ayağı üstə yeriyir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir”. ("Nur” 45).

 

Bəzi ayələr isə insanın xilqətinin torpaqdan olduğunu vurğulayır. "O, yaratdığı hər şeyi gözəl yaratmışdır (onun üzvlərini bir-birinə və bütünlükdə isə onu yaradılış məqsədinə mütənasib etmişdir) və insanın yaradılışına palçıqdan başladı (insanların ulu baba və nənəsini birbaşa olaraq, möcüzəli tərzdə palçıqdan yaratmışdır)”. ("Səcdə” 7).

 

"Şübhəsiz, Biz (ilk) insanı qoxumuş palçıqdan götürülmüş quru, çiy və səs çıxaran (insan surətinə düşmüş) gildən yaratdıq”. ("Hicr” 26).

 

Təxminən 500 milyon il əvvəl yerin çuxurlarını dolduran sular adi halda idilər. Sonra orada hüceyrələr əmələ gəldi. Sonra su heyvanları əmələ gəldilər. Ancaq insan torpaqdan xəlq olunmuşdur. Torpaqdan xəlq olmasına baxmayaraq, insan bədəninin çox hissəsini su, yəni maye təşkil edir. Bu maye bütün canlılarda mövcuddur. Həm bitkilər, həm heyvanlar və həm də insan bədəninin çox hissəsini maye təşkil edir. Ancaq insan xilqət baxımından palçıqdan xəlq olmuşdur. (Həvzəh)

 

Beləliklə deyə bilərik ki, təkamül nəzəriyyəsinə işarə edən ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu dünyada olan canlıların əksər hissəsi sudan yaranmışdır. Həm bitkilər, həm heyvanlar əvvəl suda yaranmış və formalaşmışdır, ondan sonra quruya çıxmış və quru bitkilərinin və heyvanlarının əcdadı olmuşdular. Ancaq insan baxmayaraq ki, bədəninin çox hissəsini su təşkil edir, torpaqdan yaranmış və Həzrət Adəmin (ə) vasitəsilə insan nəslinin yer üzərində artmasına səbəb olmuşdur. /Deyerler.org/www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Hər bir canlı imtahan olunur. Bəs niyə?
Hər bir canlı imtahan olunur. Bəs niyə?
"İnsan ölümü öldürüb, əbədi olur"
"İnsan ölümü öldürüb, əbədi olur"
Allahı gözlə görmək olarmı?
Allahı gözlə görmək olarmı?
Həvvanın yaranışı
Həvvanın yaranışı
Allah insanı necə tərbiyə edir?
Allah insanı necə tərbiyə edir?
Dilə kontrol, təvəkkük və şükür – özünütanımaya yardım edən amillər
Dilə kontrol, təvəkkük və şükür – özünütanımaya yardım edən amillər
Uca Allahın verdiyi vədlər
Uca Allahın verdiyi vədlər
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından (3)
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından (3)
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından (2)
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından (2)
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından
Həzrət Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü əqli və nəqli dəlillər baxımından
Əhli-sünnə mənbələrində Peyğəmbərin (s) namazda səcdə edərkən torpaqdan istifadə etməsi
Əhli-sünnə mənbələrində Peyğəmbərin (s) namazda səcdə edərkən torpaqdan istifadə etməsi
Xarici ölkələrdən idxal olunmuş balıq və konservləri hansı şərtlərlə yemək olar?
Xarici ölkələrdən idxal olunmuş balıq və konservləri hansı şərtlərlə yemək olar?
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
Heyvanların yaranışının sirri barədə İmam Sadiqin (ə) izahı
Heyvanların yaranışının sirri barədə İmam Sadiqin (ə) izahı
İnsan özünü necə tanıya bilər?
İnsan özünü necə tanıya bilər?
Bizə pislik edənləri bağışlamalıyıqmı?
Bizə pislik edənləri bağışlamalıyıqmı?
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (10):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (10):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (7):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (7):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (5):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (5):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (4):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (4):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (2):
"İnsan" Qur'ani-Kərimin nəzərində (2):
Qurani-Kərimdə İmam Məhdi (ə.f) haqqında
Qurani-Kərimdə İmam Məhdi (ə.f) haqqında
Quranda fitrət
Quranda fitrət
Təyin olunmuş ruziyə zəhmət çəkmədən nail olmaq mümkündürmü?
Təyin olunmuş ruziyə zəhmət çəkmədən nail olmaq mümkündürmü?
İnsanın həyatda 4 imtahanı
İnsanın həyatda 4 imtahanı
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır
Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır
ALLAHI TANIMAQ
ALLAHI TANIMAQ
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
İlahi sevgi
İlahi sevgi
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Yuxunun Şərhi
Yuxunun Şərhi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))