Shia.az SonUmidTv media
sitename
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) "Muhcud-dəvat kitabında Səid ibni Əbulfəthdən nəql etmişdir ki,Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua
o, belə deyib:
"Mən ağır bir xəstəliyə tutulmuş və həkimlər məni müalicə etməkdən aciz qalmışdılar.
Bu duanı oxumaqla şəfa tapdım."
İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub:
Xəstə olan hər şəxs sübh namazından sonra 40 dəfə (bu sözü) deyərək əlini xəstə olan yerə sürtərsə, o xəstəlikdən şəfa tapar:
"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin. Həsbunəllahu və niməl-vəkil. Təbarəkəllahu
əhsənul-xaliqin. Və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim."

Bu duanı xəstə üçün oxuduqda İnşAllah şəfa tapar

"Zubhədətul-dəvat" kitabında rəvayət olunmuşdur ki, Həzrət Peyğəmbər (s), Fatimeyi Zəhra (s.ə)-nın evinə gəib, İmam Həsən (ə) xəstə halında gördükdə narahat oldu. Cəbrail (ə) nazil olaraq dedi:
Ya Muhəmməd! Övladının xəstəikdən qurtarması üçün sənə bir dua öyrədimmi? Desin:
"Əllahummə la ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. Zus-sultanil-qədim. Vəl-mənnil-əzim. 
Vəl-vəchil-kərim. La ilahə illa əntəl-əliyyul-əzim. Vəliyyul-kəlimatit-tammat. Vəd-dəəvatil-mustəcabat. Xəlli ma əsbəhə (bi filan.)"
Daha sonra Həzrət Peyğəmər (s) bu duanı oxuyub əlini İmam Həsənin (ə) alnına sürtdü və beləliklədə o Həzrət şəfa tapdı.

Xəstənin şəfa tapması üçün İmam Məhəmməd Təqi (ə)-a aid əməl

Hər bir xəstənin şəfa tapması üçün iki rukət İmam Cəvad (ə)-a təvəssül və hacət namazı qılıb 146 dəfə "Maşaəllahu la həvlə və la qyvvətə illa billah" sözünü desin. Bu əməlin o Həzrətə aid olan saatda həyata keçməsi daha faydalıdır. O həzrətə aid olan zaman isə əsr namazından iki saat sonraya qədər müəyyənləşdirilmişdir ki, o vaxtda hacət qəbul olur.

Xəstələndikdə oxunan dua

"Cəvahirul-Quran" kitabında yazılmışdır ki, xəstə olan şəxs bu duanı xəstəliyi halında qırx dəfə oxusun:
"La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin."
Belə bir şəxs o xəstəliyi ilə ölərsə şəhid savabına nail olar, sağaldıqda isə günahları bağışlanar.

Xəstəlik zamanında oxunan ayrı bir dua

Huseyn ibni Nəsim İmam Rza (ə)-dan nəql etmişdir ki, o Həzrətin övladarından biri xəstələndikdə ona buyurdu: (Oğlum)! De:
"Əllahumməşfini bişifaikə və və davəni bidəvaikə və afəni min bəlaikə fəinni əbdukə vəbnu əbdik."

Xəstə yanına getdikdə oxunan dua

"Zubdətul-dəəvat" kitabında yazılmışdır ki, xəstə yanına getdikdə (bu duanı) yeddi dəfə oxuyun.
Belə ki, onun əcəli çatmadıqda tezliklə şəfa tapacaqdır:
"Əsəlullahəl əzim. Rəbbəl ərşil əzim. Ən yəşfik."
Bu dua dəfələrlə təcrübə olunmuşdur.

Xəstənin şəfa tapması üçün dua

"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ya munəzziləş-şifa və yəzhəbud-da. Səlli əla Muhəmmədin və alih. Və ənzil əla vəchiş-şifa."
Bu duanı həmişə oxusun.

Xəstəlidən şəfa tapmaq üçün ayrı bir dua

Xəstələnmiş şəxs ardıcıl olaraq bu sözü desin: "Ya Huvə. Ya mən ləysə illa huvə. Səlli əla Muhəmmədin və alih.

Xəstənin ağrı və narahatçılığı zaman oxunan dua

Hər kəs xəstənin ağrı və narahatçılıq çəkdiyi zaman əlini onun gicgahına qoyub:
"Və nunəzzilu minəl-Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lil-muminin. Və la yəziduz-zaliminə illa xəsara." cümlələrini oxuyarsa, Allah təala o xəstəyə şəfa verər.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Müsəlmanın digər müsəlman üzərindəki 5 haqqı
Müsəlmanın digər müsəlman üzərindəki 5 haqqı
Cümə gününün əməlləri
Cümə gününün əməlləri
Xəstəliklərdən şəfa tapmağın ən yaxşı yolları
Xəstəliklərdən şəfa tapmağın ən yaxşı yolları
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
“Ənfal” və “Tövbə” surələrinin fəziləti
“Ənfal” və “Tövbə” surələrinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Maidə” surəsinin fəziləti
“Maidə” surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Fatihə" surəsinin fəziləti
"Fatihə" surəsinin fəziləti
Sabah mübarək Rəcəb ayı daxil olur. Rəcəb ayının əməlləri
Sabah mübarək Rəcəb ayı daxil olur. Rəcəb ayının əməlləri
Bəlanı, qəmi dəf edən, ölümü təxirə salan, yoxsulluğu aradan aparan zikr
Bəlanı, qəmi dəf edən, ölümü təxirə salan, yoxsulluğu aradan aparan zikr
Kamilə namazı
Kamilə namazı
Hamiləlik aylarında oxunan dualar
Hamiləlik aylarında oxunan dualar
Təsbih, yəni Allah-Taalanı zehnimizə və dilimizə gələ biləcək bütün pis və aşağı sifətlərdən uzaq bilməkdir
Təsbih, yəni Allah-Taalanı zehnimizə və dilimizə gələ biləcək bütün pis və aşağı sifətlərdən uzaq bilməkdir
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Qadr gecəsinin əməlləri
Qadr gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün əməlləri
Məbəs gününün əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Bəlanın və qəm-qüssənin dəf olması üçün zikrlər
Bəlanın və qəm-qüssənin dəf olması üçün zikrlər
Tasua  və aşura gününün əməlləri.
Tasua və aşura gününün əməlləri.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
99 dərdin dərmanı!
99 dərdin dərmanı!
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))