Shia.az SonUmidTv media
sitename
Göz ağrısı üçün dua

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧّﻲ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻚَ، ﺍَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَ ﻓﻲ ﺑَﺼَﺮﻱ، ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺼﻴﺮَﺓَ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘﻴﻦَ ﻓﻲ ﻗَﻠْﺒﻲ، ﻭَ ﺍﻻِْﺧْﻼﺹَ ﻓﻲ ﻋَﻤَﻠﻲ، ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻼﻣَﺔَ ﻓﻲ ﻧَﻔْﺴﻲ، ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻌَﺔَ ﻓﻲ ﺭِﺯْﻗﻲ، ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻜْﺮَ ﻟَﻚَ ﺍَﺑَﺪﺍً ﻣَﺎ ﺍَﺑْﻘَﻴْﺘَﻨﻲ
ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌِﺰَّﺓِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺔِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺠَﻼﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺒَﻬَﺎﺀِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺠَﻤْﻊِ ﺍﻟﻠﻪِ
ﺑِﻜُﻞِّ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌَﻔْﻮِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻐُﻔْﺮَﺍﻥِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺮَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭَ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﻻَﺋِﻤَّﺔِ
ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺗَﺸَﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺍَﺟِﺪُ، ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤُﻄﻴﻌﻴﻦَ
ﺍُﻋﻴﺬُ ﻧُﻮﺭَ ﺑَﺼَﺮﻱ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻻ ﻳُﻄْﻔَﺄُ

:book:oxunuşu

Əllahummə inni əs`əlukə bihəqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd, ələykə ən tusəlliyə əla Muhəmməd, və ən təc`ələn nurə fi bəsəri vəl bəsirətə fi dini, vəl yəqinə fi qəlbi vəl ixlasə fi əməli, vəs səlamətə fi nəfsi vəs səətə fi rizqi, vəş şuk-rə ləkə əbədən ma əbqəytəni.
Əuzu biizzətillahi və əuzu biquvvətillah, və əuzu biqud-rətillahi və əuzu binurillah, və əuzu biəzəmətillahi və əuzu bi-cəlalillah, və əuzu bicəmalillahi və əuzu bibəhaillahi və əuzu bicəm`illah.
Bikullillahi və əuzu biəfvil-lah, və əuzu biğufranillah, və əuzu birəsulillahi və əuzu bil əimməh.
Əla ma təşau min şərri ma əcid, Əllahummə rəbbəl mutiin.
Uizu nurə bəsəri binuril-lahilləzi la yutfə.

:book:Tərcüməsi

Çoxlu rəvayətlərə əsasən, sübh və şam namazlarından sonra belə deyilsin:
İlahi, Məhəmməd və onun Əhli-beytinin Sənin üzərində olan haqqına and verib Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetirəsən, gözümə nur, dinimə bəsirət, ürəyimə yəqin, əməlimə ixlas, bədənimə sağlamlıq, ruzimə firavanlıq əta edəsən və məni yaşatdığın müddətə qədər Sənə şükür etməyə müvəffəq edəsən!
Bəzənti Yunis ibni Zibyanın belə dediyini nəql etmişdir: "İmam Sadiqin (ə) hüzuruna getdikdə, o həzrətin göz ağrısına düçar olduğunu gördük. Sonrakı gün də o həzrətin hüzuruna getdik, lakin gözü ağrımırdı.” Dedik: "Sənə fəda olaq! Gözünüzü nə ilə müalicə etdiniz?
Buyurdu: "Dua ilə!”
Sonra biz də həmin duanı yazdıq, o dua belədir:
Allahın izzətinə pənah aparıram. Allahın gücünə pənah aparıram. Allahın qüdrətinə pənah aparıram. Allahın nuruna pənah aparıram. Allahın əzəmətinə pənah aparıram. Allahın calalına pənah aparıram. Allahın camalına pənah aparıram. Allahın cilvəsinə pənah aparıram. Allahın "cəmi”nə pənah aparıram.
Dedik: "Bu duada qeyd olunan "bicəm`illah” ifadəsində məqsəd nədir? Buyurdu:
Allahın bütün vəsfləri. Allahın əfvinə pənah aparıram. Allahın məğfirətinə pənah aparıram. Allahın Rəsuluna pənah aparıram. İmamlara pənah aparıram.
Sonra imamların bir-bir adlarını çəkib dedi:
Düçar olduğumun şərindən istədiklərimə (pənah aparıram)! İlahi, ey itaətkarların Rəbbi!
Yenə də göz ağrısı üçün göstəriş verilmişdir ki, "Ayətül-kürsi”ni gözə oxuduqdan sonra, onun sağalmasına yəqin etsin. Əgər "Ayətül-kürsi”ni oxumamışdan öncə əlini gözünə qoyub
Gözümün nurunu Allahın sönməz nuruna tapşırıram.
duası oxusa, gözün zəifliyinin aradan qaldırılması üçün çox faydalı olar.
Gözün zəif olmasının aradan getməsi üçün başqa bir dua
Rəvayət olunmuşdur ki, "Nur” ayəsini bir neçə dəfə qaba yazıb, su ilə yusun, şüşəyə töksün və meyl etdiyi halda gözünə də sürtsün.
Həmçinin, rəvayət olunmuşdur ki, hər kim Quranı üzündən oxusa, gözündən çoxlu faydalanar. Başqa bir rəvayətdə deyilir ki, hər kəs "Fəcəəlnahu səmiən bəsira” cümləsini gündəlik oxusa, bəlalardan amanda qalar.
Şeyx Kəfəmi belə demişdir: "Təcrübə göstərmişdir ki, göz və bədənin digər əzaları ağrıyanda, İmam Kazimə (ə) təvəssül edilsin.

:books:Mənbə: "Məfatihul cinan" kitabı
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Fatimə Zəhranın (ə) hirzi - Zindandan və əsirlikdən qurtulmaq üçün dua
Fatimə Zəhranın (ə) hirzi - Zindandan və əsirlikdən qurtulmaq üçün dua
Əhd duası
Əhd duası
Fatimeyi Zəhranın (s.ə) Salmana qızdırma üçün öyrətdiyi dua
Fatimeyi Zəhranın (s.ə) Salmana qızdırma üçün öyrətdiyi dua
İmam Cavad əleyhissalamın duası
İmam Cavad əleyhissalamın duası
İmam Həsənin (ə) duası
İmam Həsənin (ə) duası
Şənbə gününün namazı
Şənbə gününün namazı
Çərşənbə axşamı -İmam Zeynulabidin, İmam Məhəmməd Baqir və İmam Cəfər Sadiq ələyhimussəlamın günləridir Onların ziyarətnamələri
Çərşənbə axşamı -İmam Zeynulabidin, İmam Məhəmməd Baqir və İmam Cəfər Sadiq ələyhimussəlamın günləridir Onların ziyarətnamələri
Sizin İmam Səccad dediyiniz şəxs çox böyük bir iqtisadçı, siyasətçi, sosioq, həm də ruhanidir!
Sizin İmam Səccad dediyiniz şəxs çox böyük bir iqtisadçı, siyasətçi, sosioq, həm də ruhanidir!
Günahı yüngül saymaq
Günahı yüngül saymaq
İmam Hüseynin gündəlik namazlardan sonra oxuduğu münacat
İmam Hüseynin gündəlik namazlardan sonra oxuduğu münacat
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
Qiyamət günü Allahın qəzəbinə düçar olan 10 dəstə
Qiyamət günü Allahın qəzəbinə düçar olan 10 dəstə
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
Ramazan ayının 24-cü gününün duası
Ramazan ayının 24-cü gününün duası
Qadr gecəsinin əməlləri
Qadr gecəsinin əməlləri
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
Novruz Bayramının əmələri
Novruz Bayramının əmələri
Tövbə qapısı
Tövbə qapısı
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəban  ayinin  gündəlik  əməlləri  (1-2-3-cü günlər)
Şəban ayinin gündəlik əməlləri (1-2-3-cü günlər)
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Birinci dərs “Nas” surəsi
Birinci dərs “Nas” surəsi
Gecə namazı
Gecə namazı
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Salavatın fəziləti
Salavatın fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))