Shia.az SonUmidTv media
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:33
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:32
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:31
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:31
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:30
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:30
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:29
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu:2
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu:2 2) Zəhəbinin də qeyd etdiyi, eyni zamanda demək olar ki, bütün rical və tarixçi alimlərin bildirdiyinə əsasən Əbu Hureyrə müsəlmanlara qoşulub islamı qəbul etmək üçün Mədinəyə gəldiyi ilk dönəmlərdə çox kasıb olmuş və hətta bu kasıbçılıq gündəlik yemək təlabatını
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu:2
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:28
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu: 1
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu: 1 1) Bura kimi qeyd etdiklərimiz adı dillər əzbəri olmuş məşhur səhabənin haqqında ümumi xarakterli məlumatlar idi. İndi isə onun barəsində sənəd hesab edilən kitablardan bir neçə nümunə göstərmək istəyirik. Təbii ki, müraciətimiz və qənaət (nəticə) əldə etmə
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu: 1
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:27
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi
Giriş sözü İslam tarixçiləri və hədis alimləri tərəfindən kifayət qədər diqqət yetirilən bir səhabə- Əbu Hurəyrə... Künyəsi ilə tanınıb məşhurlaşmış bu insan kimdir? Yəmən əsilli olduğu yazılır, bəs görəsən, adı nədir bu tarixi şəxsiyyətin? Hicrətin yeddinci ilində cərəyan etmiş Xeybər müharibəsi
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 15:25