Shia.az SonUmidTv media
Əhli-sünnə alimləri "Əliyyun məəl-həqq" hədisini hansı ifadələrlə nəql etmişlər?
Əhli-sünnə alimləri "Əliyyun məəl-həqq" hədisini hansı ifadələrlə nəql etmişlər? Qısa cavab: Əliyyun məəl-həqq" ("Əli haqq ilədir”) hədisini əhli-sünnə alimlərindən bir çoxu öz kitablarında nəql etmişlər, o cümlədən Xətib Bəğdadi, Heysəmi, İbn Quteybə, Zəməxşəri, Təbərani, Hakim Nişapuri, Fəxr
Əhli-sünnə alimləri "Əliyyun məəl-həqq" hədisini hansı ifadələrlə nəql etmişlər?
Müəllif
Vusal
26
may
26-05-2019, 21:08
“Haqq Əli (ə) ilədir” hədisi necə nəql olunub?
"Haqq Əli (ə) ilədir” hədisi necə nəql olunub? Qısa cavab: Fəxri Razi yazır: Hər kəs öz dinində həzrət Əliyə (ə) iqtida etsə, hidayət olacaq. Bunun dəlili Peyğəmbərin (s) buyurduğu kəlamdır : "Ey Allah, (Əli harda olursa olsun,) haqqı Əlinin yanında elə!”"
“Haqq Əli (ə) ilədir” hədisi necə nəql olunub?
Müəllif
Vusal
26
may
26-05-2019, 21:06
“Məryəm” surəsinin 96-cı ayəsində söhbət nədən gedir?
"Məryəm” surəsinin 96-cı ayəsində söhbət nədən gedir? Qısa cavab: Bəzi hədislərə görə bu ayə İmam Əli barəsindədir. Məsələn bir hədisdə İbn Abbasdan nəql olunub: "İman gətirib yaxşı iş görənlər üçün Rəhman Allah qəlblərdə sevgi yaradacaq.” ayəsi Əli ibn Əbi Talib haqqında nazil olub.
“Məryəm” surəsinin 96-cı ayəsində söhbət nədən gedir?
Müəllif
Vusal
26
may
26-05-2019, 21:02
“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində məqsəd kimdir?
"Hud” surəsinin 17-ci ayəsində məqsəd kimdir? Qısa cavab: Əksər təfsirçilərin fikrincə, "şahid” kəlməsi həzrət Əlinin (ə) adı ilə bağlıdır. Eyni zamanda, ayə bütün həqiqi möminlərə, Əbuzərlərə, Salmanlara və Əmmar Yasirlərə də şamildir. Ayənin bu iki mənaya aid edilməsi heç bir ziddiyyət təşkil
“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində məqsəd kimdir?
Müəllif
Vusal
26
may
26-05-2019, 20:58
Müəllif
Vusal
26
may
26-05-2019, 20:05