Shia.az SonUmidTv media
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ Şübhəsiz ki, qeybət böyük günahlardan biridir və böyük günahlara batmış şəxslərin yeri də cəhənnəmdir. İmam Sadiq (ə) bu barədə buyurmuşdur: "Böyük günahlar onlardır ki, Allah-taala cəhənnəm odunu onlar üçün vacib etmişdir.”) Allah-taala Qurani-kərimdə buyurmuşdur: "Vay
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
Müəllif
Vusal
16
fev
16-02-2015, 04:44
Allahın adları və sifətləri ilə təvəssül
Allahın adları və sifətləri ilə təvəssül
Allahın adları və sifətləri ilə təvəssül
Müəllif
Vusal
16
fev
16-02-2015, 04:07
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
ƏHLİ-HƏDİS (3) ƏQİDƏLƏR (2)     1.Xəbəri sifətlər nədir? 2.Xəbəri sifətlər barəsindəki nəzərlər hansılardır? 3.Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?     2.ƏHLİ-HƏDİSİN İNANCLARINDA XƏBƏRİ SİFƏTLƏR
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
Müəllif
Vusal
16
fev
16-02-2015, 03:44