Shia.az SonUmidTv media
Hz. Muhəmmədin (S) yolu bəşəriyyətin nicatıdır
Muhəmməd (s)peyğəmbəri təhqir edənlərə bu yolla öz etirazımızı bildiririk İsa ibn Məryəm: Məndən sonra adı Əhməd (Muhəmməd peyğəmbərin digər adıdır) olan bir rəsulun gəlişini sizə müjdə verirəm. Quran, Səff sur.6
Hz. Muhəmmədin (S) yolu bəşəriyyətin nicatıdır
Müəllif
Vusal
17
yan
17-01-2015, 14:45
İIahi əmanət
İ Iahi  ə man ə t
Ş ə kk yoxdur ki biz v ə  butün varliq al ə mi R ə hman v ə  R ə him olan Allahin m ə xluqudur, h ə r şeyin v ə  h ə r k ə sin h ə qiqi sahibi odur. 
Amma bu
İIahi əmanət
Müəllif
Vusal
17
yan
17-01-2015, 14:33
Son peyğəmbərlik - oyanışın başlanğıcı
"Mən gözəl əxlaqı kamilləşdirmək üçün göndərildim" Mütəvatir və məşhur hədisə əsasən, o həzrətin özü buyurub: "Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim". Peyğəmbər (s) əxlaqi gözəlliklərin və mənəvi dəyərlərin ümumiləşməsi, kamala çatması üçün göndərildi. Bir şəxsin özü ən yüksək əxlaqi
Son peyğəmbərlik - oyanışın başlanğıcı
Müəllif
Vusal
17
yan
17-01-2015, 12:07