Shia.az SonUmidTv media
sitename

1. Həzrət İsada başqa peyğəmbərlərdə olmayan bir xüsusiyyət var. Atasız dünyaya gəlməsi, ölüləri diriltməsi və səmaya Həzrət İsanın (ə) missiyası nədir?qalxması onu fərqləndirən səciyyələrdir.

2. Onun diriliyi İmam Mehdinin (ə.f) qeybə çəkilməsini mümkün edən dəlillərdəndir. Çünki həzrət Məsihin yaşı iki min ili aşdığı halda, hələ ki İmam Mehdi (ə.f) bu qədər yaşamamışdır. Həzrət Xızırın ömrünün uzunluğu da rəvayətlərdə belə izah olunur.

Şeyx Səduq "Kəmalud-din” kitabında İmam Sadiqin (ə) dilindən belə nəql edir: "Bəli, Allah həzrət Qaim (Mehdi (ə.f)) üçün uzun bir ömür müəyyənləşdirəndə bilirdi ki, bu həqiqət bəndələri tərəfindən inkar olunacaq. Ona görə də Qaimin (ə) ömrünün uzunluğuna dəlil olsun deyə, saleh bəndəsinin ömrünü uzatdı...”[1]

 Ümumdünya ədalət hökumətinin təşkilində həzrət Məsihin iştirakının səbəbi nədir?

Həzrət Məsihin İmam Mehdinin (ə.f) təşkil edəcəyi hökumətdə iştirakının bir sıra səbəbləri var:

1. Məsihilər (xristianlar) dünya əhalisinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Ona görə də həzrət Məsihin səmadan nazil olması və İmam Mehdiyə (ə.f) iqtida etməsi bütün məsihilərin İmama (ə.f) təslim olması ilə nəticələnəcək.

2. Həzrət Məsihin bu hökumətin təşkilində iştirakı və bütün məsihilərin İmam Mehdiyə (ə.f) tabe olması ilə ədalət qiyamı daha tez və asan qələbə qazanacaq. Məsihilər İmam Mehdiyə (ə.f) iman gətirdiyindən yer üzünün böyük bir hissəsində qan tökülmədən ədalət bərqərar olacaq.

Quran və İncilin buyuruqlarına əsasən, səmaya qalxmış həzrət İsa tarixin sonunda yerə enəcək.

Yuhanna İncilində deyilir: "Sizə deyirəm eşidin: Mən gedirəm və yenidən sizə doğru qayıdacağam".[2]

Quranda da həzrət İsanın qayıdışına işarə olunmuşdur:

1. "O (İsa) beşikdə və qoca vaxtında xalqla danışar”.[3]

Bildiyimiz kimi, həzrət İsa göyə qalxdığı vaxt onun 30 yaşı vardı. Onun qoca yaşında xalqla danışması səmadan enəcəyinə işarədir.

2. "Bütün məsihilər ölümündən qabaq ona (məsihə) iman gətirər və Qiyamət günü (İsa) onlara şahid olar”.[4]

Ayədəki "bihi” və "məvtihi” əvəzlikləri həzrət İsaya işarədir. Ayədən aydın olur ki, həzrət İsa dünyanın axırlarında səmadan nazil olacaq və xalq ona iman gətirəcək.[5]

3. ”Həqiqətən, İsa Qiyamət üçün aşkar bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin”.[6]

Şiə və sünni rəvayətlərində də həzrət İsanın qaydışına işarə olunmuşdur:

Buxari Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edir: "İmam aranızda olduğu halda, Məryəm övladı yanınıza enən zaman nə edəcəksiniz?!”[7]

Şeyx Səduq Məhəmməd ibn Müslim Səqəfiyə istinad edərək İmam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: "Qaim (xilaskar) bizdəndir... İsa ibn Məryəm enib onun arxasında namaza duracaq”.[8]

Rəvayətlərdən məlum olur ki, həzrət İsa dünyanın axırlarında Dəməşq ərazisinə enəcək.

Təbərani Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edir: "İsa ibn Məryəm Dəməşqdə bəyaz minarənin kənarında enəcək”.[9]

İbn Kəsir deyir: "Dəccal (zalım hakim) meydana çıxar və həmin vaxt həzrət Məsih səmadan enər. O sübh namazı vaxtı Dəməşqdə bəyaz minarənin kənarında nazil olar”.[10][11]

 

www.imamzaman.az[1] Kəmalud-din, səh.357

[2] Əhdi-cədid, Yuhanna İncili, səh.339

[3] Ali-İmran, 46

[4] Nisa, 159

[5] Səhihe-buxari, c. 4, səh.143

[6] Zuxruf”, 61

[7] Səhihe-Buxari, c. 4, səh.143

[8] Kəmalud-din, 331

[9] Əl-Məcəmul-Kəbir,c.1, səh.217

[10] Əl-fətn vəl-məlahim, səh.172

[11] Əliəsğər Rizvani, Məhdəviyyətlə bağlı şübhələrə cavab  

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Məsihilər kimi xilaskar sayır?
Məsihilər kimi xilaskar sayır?
İncil kitabında İmam Mehdi (ə.f)
İncil kitabında İmam Mehdi (ə.f)
Yəhudilərin müqəddəs kitabında fərəc intizarı haqqında danışılırmı?
Yəhudilərin müqəddəs kitabında fərəc intizarı haqqında danışılırmı?
İMAM MEHDİ (Ə) HƏDİS İŞIĞINDA
İMAM MEHDİ (Ə) HƏDİS İŞIĞINDA
Nə üçün Həzrət Mehdi (ə.f) uşaq yaşında qeybə çəkildi?
Nə üçün Həzrət Mehdi (ə.f) uşaq yaşında qeybə çəkildi?
Quran körpənin imamət və nübuvvətini təsdiq edirmi?
Quran körpənin imamət və nübuvvətini təsdiq edirmi?
Nə üçün Allah uşağı imam təyin etdi?
Nə üçün Allah uşağı imam təyin etdi?
Uşaq yaşında imam olmaq barədə iradlara cavab
Uşaq yaşında imam olmaq barədə iradlara cavab
İmam Zaman ağanın (ə.f) evi haradadır?
İmam Zaman ağanın (ə.f) evi haradadır?
12 İmam barədəki hədislər
12 İmam barədəki hədislər
Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?
Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
Həzrət Qaim (ə.f), əynində Həzrət Yusifin (ə) köynəyi olaraq qiyam edəcəkdir
Həzrət Qaim (ə.f), əynində Həzrət Yusifin (ə) köynəyi olaraq qiyam edəcəkdir
İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?
İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?
Cəmadiül-əvvəl ayının 13-cü günü
Cəmadiül-əvvəl ayının 13-cü günü
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
İmam Zamanın (af) Yusif Peyğəmbərə oxşarlığı
İmam Zamanın (af) Yusif Peyğəmbərə oxşarlığı
İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?
İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?
Həzrət İmam Zamanın (ə.f) intizarı
Həzrət İmam Zamanın (ə.f) intizarı
Bir şəxs İmam Sadiqdən(ə.s)soruşdu: "Ey Peyğəmbər övladı, (bəzən) bir uşaq fərasətsiz və zəif olur.(bunun səbəbi nədir)
Bir şəxs İmam Sadiqdən(ə.s)soruşdu: "Ey Peyğəmbər övladı, (bəzən) bir uşaq fərasətsiz və zəif olur.(bunun səbəbi nədir)
Nə üçün həzrət Mehdi (ə) uşaq yaşında qeybə çəkildi?
Nə üçün həzrət Mehdi (ə) uşaq yaşında qeybə çəkildi?
Həzrət Əliyə (ə) verilən 7 sual..
Həzrət Əliyə (ə) verilən 7 sual..
Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s.ə) elmi məqamı
Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s.ə) elmi məqamı
ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAQ
ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAQ
İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub?
İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub?
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Quran-Kərimdə 320 ayə Həzrət Mehdi (ə.f) haqqındadır
Quran-Kərimdə 320 ayə Həzrət Mehdi (ə.f) haqqındadır
Həzrət Əmirəl-mömininin (ə) İmam Zaman (əc) haqqında dedikləri
Həzrət Əmirəl-mömininin (ə) İmam Zaman (əc) haqqında dedikləri
Həzrəti Məryəm (ə.s) dən ibrət götürsün
Həzrəti Məryəm (ə.s) dən ibrət götürsün
12 İmamın adı
12 İmamın adı
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
MUHƏMMƏD(S)-İSA MƏSİHİN MÜJDƏ VERDİYİ PEYĞƏMBƏR
MUHƏMMƏD(S)-İSA MƏSİHİN MÜJDƏ VERDİYİ PEYĞƏMBƏR
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))