KİŞİNİN PAKLIĞI HƏYAT YOLDAŞININ İFFƏTLİ OLMASINA SƏBƏB OLUR