mr be məruf və nəhy əz münkərin təsiri yoxdursa, nə etməli?