sitename
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
Saytın xəritəsi Saytın xəritəsi
Bu gecə hərəmə daxil olmağa icazən yoxdur!
Bu gecə hərəmə daxil olmağa icazən yoxdur!
Bu gecə hərəmə daxil olmağa icazən yoxdur!
Müəllif
Vusal
02
yan
2-01-2017, 09:40
İmam Hüseyni (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdilər?
İmam Hüseyni (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdilər?
İmam Hüseyni (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdilər?
Müəllif
Vusal
02
yan
2-01-2017, 09:27
Həccacın məclisində cəsur qadın
Həccacın məclisində cəsur qadın
Həccacın məclisində cəsur qadın
Müəllif
Vusal
07
dek
7-12-2016, 11:00
Leylətul-məbit hadisəsi
İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:
Leylətul-məbit hadisəsi
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2015, 14:16
İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
Müəllif
Vusal
31
okt
31-10-2015, 05:44
Kərbəla şəhidlərinin cənazəsini kim dəfn etdi?
Aşura günündə İmam Hüseyn (ə) və silahdaşları şəhid edildikdən sonra əksəriyyətinin başı bədənindən ayrılıb nizələrin ucuna taxıldı və Kufəyə aparıldı... 
Kərbəla şəhidlərinin cənazəsini kim dəfn etdi?
Müəllif
Vusal
27
okt
27-10-2015, 16:16
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
ƏHLİ-HƏDİS (3) ƏQİDƏLƏR (2)     1.Xəbəri sifətlər nədir? 2.Xəbəri sifətlər barəsindəki nəzərlər hansılardır? 3.Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?     2.ƏHLİ-HƏDİSİN İNANCLARINDA XƏBƏRİ SİFƏTLƏR
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
Müəllif
Vusal
16
fev
16-02-2015, 03:44
ƏHLİ-HƏDİS (2) E᾿TİQADİ ÜSULLARI (1)
ƏHLİ-HƏDİS (2) E᾿TİQADİ ÜSULLARI (1) Qəza və qədər barəsində əhli-hədisin əqidəsi nədir? 1.Əhli-hədislə digər İslami firqələr arasında olan fərqlər nədən ibarətdir?
ƏHLİ-HƏDİS (2)  E᾿TİQADİ ÜSULLARI (1)
Müəllif
Vusal
12
fev
12-02-2015, 04:26
Vəhhabiliyin qısa tarixi
Vəhhabiliyin qısa tarixi   Әhmәd ibn Hәnbәl "Әhli-sünnә” mәzhәbinin dörd imаmındаn biridir. О, bir әsr yаrımdаn çох "әhli-sünnә” dünyаsının, хüsusilә dә hәdis әhlinin mütlәq lidеri оlmuşdur. О zаmаn sünnә vә bidәt mеyаrı Әhmәd ibn Hәnbәlin irәli sürdüyü fikirlәr idi. Оnun hәdis әhli üçün
Vəhhabiliyin qısa tarixi
Müəllif
Vusal
10
fev
10-02-2015, 05:19
ƏHLİ-HƏDİS (1) YARANMA TARİXİ
ƏHLİ-HƏDİS (1) YARANMA TARİXİ     1.Əhli-hədis kimlərə deyilir? 2.Əhli-hədis firqəsinin formalaşmasının ən mühüm səbəbi nədir?
ƏHLİ-HƏDİS (1)  YARANMA TARİXİ
Müəllif
Vusal
04
fev
4-02-2015, 16:27
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (2)
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (2) 1.Xəvaric firqəsinin yaranma səbəbləri nədən ibarətdir? 2.Əqidəvi və kəlami məzhəblər hansı amil əsasında yaranmışdır? 3.Fiqhi məzhəblər necə formalaşmışdır?
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (2)
Müəllif
Vusal
27
yan
27-01-2015, 11:41
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (1)
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (1) 1.İslam ümmətində parçalanma nə zamandan başlanıb? 2.İslam ümmətində firqələrə bölünmənin əsas səbəbi nədir?    
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (1)
Müəllif
Vusal
24
yan
24-01-2015, 12:49
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
Müəllif
Vusal
19
dek
19-12-2014, 18:46
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Müəllif
Vusal
19
dek
19-12-2014, 18:44
Müəllif
Vusal
19
dek
19-12-2014, 18:42
ŞİƏNİN TARİXİ (1)
  Şiə məzhəbinin tarixinə keçid almamışdan əvvəl şiə sözünün mənasını araşdırmağımız çox faydalı olardı: Şiə sözünün lüğəti və istilahi mənası
ŞİƏNİN TARİXİ (1)
Müəllif
Betul
15
dek
15-12-2014, 07:47