Özünütərbiyə Başqalarını tanımasaq da özümüzü yaxşı tanıyırıq.