Miladi Təqvimindən

Hicri təqvimə konvert

İL (məsələn, 1987)

AY (məsələn, 01)
GÜN (məsələn, 11)
Hicri tarixinə
Miladi tarixinə
NƏTİCƏ