İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın әqidәvi-siyаsi vәsiyyәtnаmәsi » Shia.AZ EhliBeyt.Info İslami maarif saytı. I SonUmidTV Media